ÖKOLÓGIA

 

 

Az ökológia tantárgy 12. évfolyamon, érettségi előtt kerül oktatásra. A 11. évfolyamon a termőhelyismeret és növényismeret tantárgyak az alapozó ismeretei az ökológiának.

 

 

Az ökológia tananyag első részében az eddigi ismeretek rendszerbe történő illesztése a fő hangsúly.

Az éghajlat elemei, a víz, a domborzat a talaj együttesen  milyen hatást gyakorol az élővilág – növények, állatok – alkalmazkodására, fejlődésére.

 

          

 

A tananyag második részében az ökoszisztéma élő alkotóelemei kerülnek tárgyalásra. Ebbe beletartozik többek között az élőlényeg alkalmazkodó képessége, kölcsönhatás rendszere térbeli eloszlása.

 

A tananyag hátralévő részében elsősorban növénytársulási alapfogalmak kerülnek oktatásra, hogyan változnak a társulások térben és időben, hogyan követik egymást.

 

 

A tanulók megismerkednek Magyarország főbb növénytársulás típusaival, így megtanulják hogyan épül fel egy alföldi, egy dombvidéki vagy egy hegyvidéki erdőtársulás. A növénytársulások megjelenését hogyan  befolyásolják a különböző talaj és vízviszonyok, ezek hatására milyen jellegzetes erdők alakulnak ki.

 

Az ökológia az a tantárgy amely az eddigi ismeretekre alapozva már komplex gondolkodás módot igényel, és a tanulók ennek a tantárgynak a keretében érthetik meg, hogy is működik az egyik legbonyolultabb és legösszetettebb rendszer az ERDŐ.

 

vissza